Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego FIO

Piątek, 22 Czerwiec 2018

Ogłoszenie, Amundi Parasolowy FIO, Prospekt

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: Fundusz”).

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego jest związana z zakończeniem procesu połączenia:

1. subfunduszu Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2 jako subfunduszu przejmowanego z subfunduszem Amundi Subfunduszem Globalnych Perspektyw Umiarkowany jako subfunduszem przejmującym oraz,

2. subfunduszu Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Dynamicznym 1 jako subfunduszu przejmowanego z subfunduszem Amundi Subfunduszem Globalnych Perspektyw Dynamiczny jako subfunduszem przejmującym,

wydzielonych w ramach Funduszu.


Dokumenty