ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO

Produkty z oferty ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO dają możliwość inwestowania na najważniejszych rynkach giełdowych USA oraz Europy - w tym również Polski.

Funduszem ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO zarządza 
Amundi Polska TFI S.A. 
i jest on dostępny
w ING Banku Śląskim S.A.

Każdy z subfunduszy indeksowych ING BSK SFIO inwestuje do 100% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa odpowiednich subfunduszy zagranicznych Amundi, wydzielonych
w ramach 2 funduszy zagranicznych:
Structura i Amundi Funds.

Specjalistyczny fundusz parasolowy z wydzielonymi
3 subfunduszami.

ING BSK Indeks MSCI EMU

Subfundusz podążający za wynikami 240 dużych lub średnich spółek europejskich z 10 najbardziej rozwiniętych krajów wchodzących w skład strefy euro.

ING BSK Indeks S&P500

Subfundusz odwzorowujący wyniki 500 największych spółek notowanych na giełdzie w USA.

ING BSK Indeks WIG20

Subfundusz odwzorowujący wyniki 20 największych spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Każdy z subfunduszy indeksowych ING BSK SFIO inwestuje do 100% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa odpowiednich subfunduszy zagranicznych Amundi, wydzielonych w ramach 2 funduszy zagranicznych: Structura i Amundi Funds.

Funduszem ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO zarządza Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i jest on dostępny w ING Banku Śląskim S.A.

Sprawdź szczegóły

 

Prawa własności intelektualnej do Indeksu WIG20, jego opisu i sposobu obliczania przysługują Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., która nie oferuje subfunduszu ING BSK Indeks WIG20, nie emituje i nie autoryzuje go ani w żaden sposób nie odpowiada za skutki inwestycji w subfundusz ING BSK Indeks WIG20.