Publikacja tekstu jednolitego statutu Amundi Stars SFIO (7.10.2023)

Sobota, 7 Październik 2023

Publikacja tekstu jednolitego statutu Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

W związku z wejściem w życie w dniu 7 października 2023 r. zmian statutu Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), ogłoszonych w dniu 7 lipca 2023 r. opublikowany zostaje tekst jednolity statutu Funduszu.

Zmiany dotyczą:

 • art. 1, gdzie po pkt 22 dodano pkt 221
 • art. 2 ust. 4 pkt 2)
 • art. 2 ust. 4 pkt 3)
 • art. 2 ust. 4 pkt 7)
 • art. 2 ust. 4 pkt 8)
 • art. 11 ust. 8 pkt 1)
 • art. 49 ust. 1
 • Tytułu Rozdziału III, Części II
 • art. 58 ust. 1
 • art. 59 ust. 1
 • art. 60
 • Tytułu Rozdziału IV, Części II
 • art. 67 ust. 1
 • art. 68
 • art. 69
 • Tytułu Rozdziału VIII, Części II
 • art. 103 ust. 1
 • po art. 110, w ramach Rozdziału IX dodano artykuły od 110a – do art. 110d
 • po Rozdziale IX dodano Rozdział IX a
 • art. 112 ust. 1
 • art. 113
 • art. 114
 • w art. 116 ust. 6, pkt 1)
 • w art. 130 ust. 1
 • w art. 139 ust. 1

Statut Funduszu w brzmieniu uwzględniającym zmiany, o których mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.


Dokumenty