Publikacja tekstu jednolitego statutu Amundi Stars SFIO (29.09.2023)

Piątek, 29 Wrzesień 2023

Publikacja tekstu jednolitego statutu Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

W związku z wejściem w życie w dniu 29 września 2023 r. zmian statutu Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), ogłoszonych w dniu 29 września 2023 r. opublikowany zostaje tekst jednolity statutu Funduszu.
Zmiany dotyczą:
art. 17 ust. 6
art. 20 ust. 4
art. 22 ust. 2
art. 23 ust. 2
Statut Funduszu w brzmieniu uwzględniającym zmiany, o których mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.


Dokumenty