Publikacja tekstu jednolitego statutu Amundi Stars SFIO (07.07.2023)

Piątek, 7 Lipiec 2023

Dokumenty, Ogłoszenie

Publikacja tekstu jednolitego statutu Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

W związku z wejściem w życie w dniu 7 lipca 2023 r. zmian statutu Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), ogłoszonych w dniu 7 lipca 2023 r. opublikowany zostaje tekst jednolity statutu Funduszu.
Zmiany dotyczą:

  • art. 1 pkt 19
  • art. 1 pkt 29
  • art. 1 pkt 30
  • art. 41 ust. 1
  • art. 42 ust. 1

Statut Funduszu w brzmieniu uwzględniającym zmiany, o których mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.


Dokumenty