Publikacja tekstu jednolitego statutu Amundi Parasolowy FIO (15.11.2023)

Środa, 15 Listopad 2023

Statut, Ogłoszenie

Publikacja tekstu jednolitego statutu Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

W związku z wejściem w życie w dniu 15 listopada 2023 r. zmian statutu Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), ogłoszonych w dniu 15 listopada 2023 r. opublikowany zostaje tekst jednolity statutu Funduszu.

Zmiany dotyczą:

- art. 106 ust. 5 pkt 1) i 2)

- art. 57 ust. 6 pkt 2)

Statut Funduszu w brzmieniu uwzględniającym zmiany, o których mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.


Dokumenty