Informacja o zmianie wskaźników ryzyka

Środa, 8 Luty 2023

INFORMACJA O ZMIANIE WSKAŹNIKÓW RYZYKA DLA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ AMUNDI POLSKA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. („TOWARZYSTWO”)

W nawiązaniu do komunikatu Towarzystwa z 1 stycznia 2023 r. odnośnie do rozpoczęcia publikacji dokumentów zawierających kluczowe informacje dla zarządzanych funduszy, tj. KID z 1. stycznia 2023 r., Towarzystwo prezentuje poniższą informację dotyczącą zmiany metodologii obliczania wskaźnika ryzyka, który odzwierciedla profil ryzyka danego Subfunduszu. 

Zapoznaj się z komunikatem >>


Dokumenty