Aktualizacja prospektu informacyjnego Amundi Parasolowy FIO (30.06.2023)

Piątek, 30 Czerwiec 2023

Amundi Parasolowy FIO, Ogłoszenie

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).
W ramach aktualizacji Prospektu Informacyjnego zaktualizowano postanowienia Prospektu w Rozdziale 6 Informacje dodatkowe, w pkt 1.10 Informacje przekazywane na podstawie Rozporządzenia SFDR.


Dokumenty

Inne wiadomości