Aktualizacja benchmarków subfunduszy Amundi Parasolowego FIO (1.01.2023)

Niedziela, 1 Styczeń 2023

Amundi Parasolowy FIO, Ogłoszenie

Aktualizacja benchmarków subfunduszy Amundi Parasolowego FIO 

Od 1 stycznia 2023 roku w funduszu Amundi Parasolowy FIO dla subfunduszy:
1. Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny
2. Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny
3. Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany
będą obowiązywać zmienione benchmarki:

1. Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny
Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Subfunduszu, odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, przyjmuje się:
90 % MSCI ACWI Index + 10 % WIBOR O/N

2. Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny
Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Subfunduszu, odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, przyjmuje się:
60% Barclays Global Aggregate (pln Hedged) H00038PL Index + 40% WIBOR O/N

3. Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany
Za wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Subfunduszu, odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, przyjmuje się:
50% MSCI ACWI Index + 30% Barclays Global Aggregate (pln Hedged) H00038PL Index + 20% WIBOR O/N