Aktualizacja Prospektu informacyjnego Amundi Stars SFIO (27.01.2023)

Piątek, 27 Styczeń 2023

Dokumenty, Ogłoszenie

Aktualizacja Prospektu informacyjnego Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).
W ramach aktualizacji Prospektu Informacyjnego:
 - zmodyfikowano postanowienia w zakresie sporządzania i przekazywania Uczestnikom potwierdzeń zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa
 - zaktualizowano skład Rady Nadzorczej Towarzystwa


Dokumenty

Inne wiadomości