Publikacja tekstu jednolitego statutu Amundi Parasolowy FIO (01.01.2022)

Sobota, 1 Styczeń 2022

Ogłoszenie, Statut

Publikacja tekstu jednolitego statutu Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2022 r. zmian statutu Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), ogłoszonych w dniu:
- 1 października 2021 r.
- 1 stycznia 2022 r.
opublikowany zostaje tekst jednolity statutu Funduszu.
__________________________________________________________________________
Zmiany dotyczą:
- art. 54
- art. 55
- art. 57 ust. 6 pkt 1)
- art. 68
- art. 69
- art. 96
- art. 97

Statut Funduszu w brzmieniu uwzględniającym zmiany, o których mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.


Dokumenty

Inne wiadomości