Informacja o rozpoczęciu publikacji Dokumentów zawierających kluczowe informacje – KID (1.01.2023)

Niedziela, 1 Styczeń 2023

Ogłoszenie

Informacja o rozpoczęciu publikacji Dokumentów zawierających kluczowe informacje – KID z dniem 1 stycznia 2023 r.

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Towarzystwo”), niniejszym informuje o sporządzeniu i publikacji dnia 1 stycznia 2023 r. Kluczowych Informacji dotyczących zarządzanych funduszy: Amundi Parasolowego FIO oraz Amundi Stars SFIO, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIPs), uzupełnionego regulacyjnym standardem technicznym (Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/653 RTS).

Jedną ze zmian w porównaniu z dotychczasowymi dokumentami KIID jest zmiana wskaźnika służącego liczeniu ryzyka funduszy – z SRRI na SRI, przy czym skala ryzyka pozostała bez zmian – od 1 (najniższe) do 7 (najwyższe ryzyko).

Nowa forma, opracowana według standardów wynikających z wyżej wymienionych regulacji, ułatwi Państwu podejmowanie decyzji inwestycyjnych i wybór najodpowiedniejszego produktu dostosowanego do Państwa preferencji.

Zarząd Towarzystwa jednocześnie postanowił, że sporządzone począwszy od dnia 1 stycznia 2023 r. dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID), będą udostępniane wszystkim inwestorom Funduszy, również inwestorom innym niż inwestorzy indywidualni.
W związku z powyższym, na stronie internetowej Towarzystwa nie będą już publikowane Kluczowe Informacji dla Inwestorów (KIID).

Dokumenty KID znajdują się w zakładce Pobierz materiały.

Inne wiadomości