Aktualizacja Prospektu informacyjnego Amundi Stars SFIO (1.07.2022)

Piątek, 1 Lipiec 2022

Dokumenty, Ogłoszenie, Prospekt

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Stars SFIO

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu informacyjnego Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
W ramach aktualizacji Prospektu Informacyjnego wprowadzono zmiany w składzie zarządu towarzystwa, doprecyzowano postanowienia dotyczące wypłat przez przedstawiciela ustawowego i pełnomocnika z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa przewyższających kwotę zwykłego zarządu oraz dodano informacje o nowym dystrybutorze jednostek uczestnictwa Funduszu, tj. Q Value S.A.


Dokumenty

Inne wiadomości