Aktualizacja Prospektu informacyjnego Amundi Parasolowy FIO (12.04.2022)

Wtorek, 12 Kwiecień 2022

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., niniejszym informuje o aktualizacji Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).

Prospekt został zaktualizowany z uwagi na obowiązek stosowania środków ograniczających wprowadzonych na mocy Rozporządzenia Rady (UE) 2022/328 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz na mocy Rozporządzenia Rady (UE) 2022/398 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, i wynikający ze wskazanych regulacji zakaz zbywania przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa po dniu 12 kwietnia 2022 r.
- jakimkolwiek obywatelom rosyjskim lub jakimkolwiek osobom fizycznym zamieszkałym w Rosji lub jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą w Rosji;
- jakimkolwiek obywatelom białoruskim lub osobom fizycznym zamieszkałym na Białorusi, lub dowolnym osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą na Białorusi.


Dokumenty

Inne wiadomości