Aktualizacja Prospektu informacyjnego Amundi Parasolowy FIO (01.01.2022)

Sobota, 1 Styczeń 2022

Amundi Parasolowy FIO, Ogłoszenie, Prospekt

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).
Powodem aktualizacji Prospektu Informacyjnego jest aktualizacja danych w zakresie składu Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa oraz dostosowanie wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem do maksymalnej wysokości określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ust. 6 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz zamieszczenie informacji o wskaźniku EONIA, tj. wyznaczeniu przez Komisję Europejską z mocy prawa ustawowego zamiennika wskaźnika EONIA – wskaźnikiem referencyjnym €STR, od dnia 3 stycznia 2022 r.

Zapoznaj się z pełną treścią Prospektu >>


Dokumenty

Inne wiadomości