Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowy FIO (23.03.2022)

Środa, 23 Marzec 2022

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowy FIO

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym informuje o aktualizacji Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
Przyczyną aktualizacji Prospektu Informacyjnego jest modyfikacja zasad przyznawania świadczeń dodatkowych dla Uczestników Funduszu.


Dokumenty

Inne wiadomości