Aktualizacja KIID Amundi Stars SFIO (18.02.2022)

Piątek, 18 Luty 2022

Dokumenty, KIID

Amundi Stars SFIO – aktualizacja KIID

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że 18 lutego 2022 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanych Kluczowych Informacji dla Inwestorów właściwych dla jednostek uczestnictwa kategorii A, jednostek uczestnictwa kategorii B oraz jednostek uczestnictwa kategorii C dla następujących subfunduszy wydzielonych w funduszu inwestycyjnym Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:
1) Subfundusz Amundi Stars International Value
2) Subfundusz Amundi Stars Silver Age
3) Subfundusz Amundi Stars Global Ecology ESG
4) Subfundusz Amundi Stars Aggregate

Zmiany polegają na aktualizacji rocznych stóp zwrotu subfunduszy.


Dokumenty

Inne wiadomości