Aktualizacja KIID Amundi Parasolowy FIO (31.05.2022)

Wtorek, 31 Maj 2022

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., niniejszym informuje o publikacji zaktualizowanych Kluczowych Informacji dla Inwestorów dla następujących subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu inwestycyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:
1) Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Dynamiczny
2) Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany
3) Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Konserwatywny
4) Amundi Subfundusz Ostrożny Inwestor

Zmiany polegają na aktualizacji wysokości opłat pobieranych w ciągu roku o dane za 2021 r.


Dokumenty

Inne wiadomości