Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Stars SFIO (24.11.2021)

Środa, 24 Listopad 2021

Ogłoszenie, Prospekt

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).
Powodem aktualizacji Prospektu Informacyjnego jest dodanie informacji o nowym podmiocie pośredniczącym w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek – tj. Santander Bank Polska Spółka Akcyjna.


Dokumenty

Inne wiadomości