Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Stars SFIO (24.09.2021)

Piątek, 24 Wrzesień 2021

Dokumenty, Prospekt, Ogłoszenie

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).

Powodem aktualizacji Prospektu Informacyjnego jest aktualizacja składu osobowego Rady Nadzorczej, wynikająca z wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej Towarzystwa.

Zapoznaj się z aktualnym prospektem >>


Dokumenty

Inne wiadomości