Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego FIO (28.09.2021)

Wtorek, 28 Wrzesień 2021

Ogłoszenie, Statut, Prospekt

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).

Powodem aktualizacji Prospektu Informacyjnego jest aktualizacja składu osobowego Rady Nadzorczej, wynikająca z wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej Towarzystwa.

Ponadto aktualizacja Prospektu Informacyjnego wiąże się z wejściem w życie w dniu 28 września 2021 r., zmian statutu Funduszu ogłoszonych w dniu 28 czerwca 2021 r. Statut Funduszu w brzmieniu aktualnie obowiązującym stanowi załącznik do Prospektu Informacyjnego.

Zapoznaj się z aktualnym dokumentem >>


Dokumenty

Inne wiadomości