Amundi Stars SFIO – aktualizacja KIID (20.07.2020)

Poniedziałek, 20 Lipiec 2020

KIID, Ogłoszenie

Amundi Stars SFIO – aktualizacja KIID

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że 20 lipca 2020 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanych Kluczowych Informacji dla Inwestorów dla następujących subfunduszy wydzielonych w funduszu inwestycyjnym Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty:
1) Amundi Stars Global Aggregate 
2) Amundi Stars Silver Age
3) Amundi Stars International Value
4) Amundi Stars Global Ecology ESG
Aktualizacją objęte są Kluczowe Informacje dla Inwestorów dotyczące ww. subfunduszy dla kategorii jednostek uczestnictwa B i C. Zmiany Kluczowych Informacji dla Inwestorów wiążą się z faktem zmiany statutu Funduszu ogłoszonej 20 lipca 2020 r.

Zapoznaj się z dokumentami >>


Dokumenty

Inne wiadomości