Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Stars SFIO (20.07.2020)

Poniedziałek, 20 Lipiec 2020

Ogłoszenie, Prospekt

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Amundi”), niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: "Fundusz").

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Funduszu jest związana z:
 - rozpoczęciem dystrybucji jednostek uczestnictwa Funduszu przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dniem 20 lipca 2020 r.
 - zmianą statutu Funduszu, opublikowaną w dniu 20 lipca 2020 r., która poprzez wprowadzenie wymaganego poziomu wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem, w zakresie Jednostki Uczestnictwa kategorii C, umożliwi Funduszowi oferowanie Programów Inwestycyjnych.

Zapoznaj się z aktualną treścią Prospektu informacyjnego >>


Dokumenty

Inne wiadomości