Publikacja tekstu jednolitego statutu Amundi Parasolowego FIO

Sobota, 19 Styczeń 2019

Ogłoszenie, Amundi Parasolowy FIO, Statut

Publikacja tekstu jednolitego statutu Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), w związku z wejściem w życie w dniu 19 stycznia 2019 r. zmian statutu Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) ogłoszonych w dniu 19 października 2018 r., publikuje tekst jednolity statutu Funduszu. 

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną wersją statutu:


Dokumenty