ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO - aktualizacja KIID

Wtorek, 19 Luty 2019

Ogłoszenie, ING BSK FI SFIO, KIID

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 19 lutego 2019 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanych Kluczowych Informacji dla Inwestorów dla następujących subfunduszy wydzielonych w ramach ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

1) ING BSK Indeks WIG 20

2) ING BSK Indeks MSCI EMU

3) ING BSK Indeks S&P 500

Zmiany polegają na aktualizacji rocznych stóp zwrotu subfunduszy oraz aktualizacji opłat bieżących poprzez wskazanie danych za 2018 r.

Pobierz dokumenty ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO