Amundi Parasolowy FIO - aktualizacja KIID

Wtorek, 19 Luty 2019

Ogłoszenie, Amundi Parasolowy FIO, KIID

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 19 lutego 2019 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanych Kluczowych Informacji dla Inwestorów dla następujących subfunduszy wydzielonych w ramach Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

1) Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Dynamiczny

2) Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany

3) Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Konserwatywny

4) Amundi Subfundusz Ostrożny Inwestor

Zmiany polegają na aktualizacji rocznych stóp zwrotu subfunduszy oraz aktualizacji opłat bieżących poprzez wskazanie danych za 2018 r.

Pobierz dokumenty Amundi Parasolowy FIO