Aktualizacja Prospektu Informacyjnego ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO

Sobota, 19 Styczeń 2019

Ogłoszenie, ING BSK FI SFIO, Prospekt

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego ING BSK Fundusze Indeksowe SpecjalistycznegoFunduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”), niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego jest związana ze zmianą nazwy Amundi Subfunduszu Płynnościowego (dalej: „Subfundusz”) wydzielonego w Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnym Otwartym, zarządzanym przez Towarzystwo. Nowa nazwa Subfunduszu od dnia 19 stycznia 2019 r. to Amundi Subfundusz Ostrożny Inwestor.

Zachęcamy do zapoznania się z Prospektem:


Dokumenty