Publikacja tekstu jednolitego statutu Amundi Parasolowego FIO

Piątek, 14 Grudzień 2018

Ogłoszenie, Amundi Parasolowy FIO, Statut

Publikacja tekstu jednolitego statutu Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), w związku z wejściem w życie w dniu 14 grudnia 2018 r. zmian statutu Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) ogłoszonych w tym dniu, publikuje tekst jednolity statutu Funduszu.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem oraz aktualną wersją statutu:


Dokumenty