Ogłoszenie o zamiarze połączenia subfunduszy Amundi Parasolowego FIO

Piątek, 2 Listopad 2018

Ogłoszenie, Amundi Parasolowy FIO, Statut

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym informuje o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia oraz Statutem Funduszu:


Dokumenty