Aktualizacja Prospektu Informacyjnego ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO

Piątek, 14 Grudzień 2018

Ogłoszenie, ING BSK FI SFIO, Prospekt

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”), niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego jest związana z zakończeniem procesu połączenia subfunduszu Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 jako subfunduszu przejmowanego z subfunduszem Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany jako subfunduszem przejmującym wydzielonych w ramach funduszu Amundi Parasolowy FIO.

Zachęcamy do zapoznania się z Prospektem:


Dokumenty