Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego FIO

Piątek, 14 Grudzień 2018

Ogłoszenie, Amundi Parasolowy FIO, Prospekt

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., niniejszym informuje o dokonaniu aktualizacji Prospektu Informacyjnego Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: Fundusz”). 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego jest związana z zakończeniem procesu połączenia:

subfunduszu Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 jako subfunduszu przejmowanego z subfunduszem Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany jako subfunduszem przejmującym wydzielonych w ramach Funduszu.

Zachęcamy do zapoznania się z Prospektem:


Dokumenty