Wyniki za III kwartał 2023 r.

Paris, Piątek, 28 Lipiec 2023

Amundi

W najbliższy piątek, 27 października, Amundi opublikuje wyniki za III kwartał 2023 r. ze skorygowanym dochodem netto w wysokości 290 mln EUR1,2, odnotowującym wzrost o 3% w stosunku do III kwartału 2022 r.

Wynik ten można uzasadnić dalszym wzrostem przychodów, powiązanym w szczególności z dobrą odpornością prowizji za zarządzanie portfelem i efektywnością operacyjną: wzrost wydatków był bardziej umiarkowany niż wzrost przychodów, w kontekście inflacji.

Aktywa sięgają 1973 mld EUR na dzień 30 września 2023 r., odnotowując wzrost w skali kwartału i w skali roku.

Wszystkie dane dotyczące wyników można znaleźć na naszej stronie korporacyjnej

1. Dochód netto – udział Grupy
2. Dane skorygowane: bez amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz kosztów integracji Lyxor w 2022 roku