Wyniki za II kwartał 2023 r.

Paris, Piątek, 28 Lipiec 2023

Amundi

W piątek, 28 lipca Amundi opublikowała wyniki za II kwartał 2023 r., ze skorygowanym zyskiem netto w wysokości 320 mln EUR1,2, co stanowi wzrost o 19% w porównaniu z II kwartałem 2022 r.

Wynik ten można przypisać lepszym marżom i ścisłej kontroli kosztów. Dobre dopasowanie oferty produktowej do potrzeb inwestorów, którzy nadal w przeważającej mierze unikają ryzyka, znalazła również odzwierciedlenie w silnej sprzedaży, z dodatnimi napływami zarówno średnio- i długoterminowych aktywów, jak i produktów gotówkowych.

Na dzień 30 czerwca 2023 r. wartość zarządzanych aktywów osiągnęła poziom 1 961 mld EUR, co oznacza wzrost w ujęciu kwartalnym i rocznym.

Wszystkie dane dotyczące wyników można znaleźć na naszej stronie korporacyjnej

1. Dane skorygowane: bez amortyzacji wartości niematerialnych i bez kosztów integracji. Na stronie 7 komunikatu prasowego znajdują się definicje i opis metodologii.
2. Aktywa (w tym Lyxor od 31.12.2021 r.) i wpływy netto (w tym Lyxor tylko za I kwartał 2022 r.) w tym aktywa zarządzane i sprzedawane i obejmujące 100% wpływów netto i zarządzanych aktywów azjatyckich spółek joint venture; w przypadku Wafa w Maroku, aktywa są wskazywane na zasadzie konsolidacji proporcjonalnej.

Inne wiadomości