Wyniki za I kwartał 2023 r.

Paris, Piątek, 28 Kwiecień 2023

Results

W piątek 28 kwietnia Amundi opublikowało wyniki za I kwartał 2023 r., ze skorygowanym dochodem netto w wysokości 300 mln €1 niemal identycznym w porównaniu z IV kwartałem 2022 r., pomimo niepewnego otoczenia. Towarzystwo jest również bardzo aktywne w zakresie działalności detalicznej.

Na dzień 31.03.2023, zarządzane aktywa wynoszą 1 934 mld €, co stanowi wzrost w I kwartale 2023 roku.
Wynik ten został osiągnięty poprzez utrzymanie przychodów na tym samym poziomie co w poprzednim kwartale oraz dobrą kontrolę wydatków.

Wszystkie dane dotyczące wyników można znaleźć na naszej stronie korporacyjnej

1. Dane skorygowane: bez amortyzacji wartości niematerialnych i bez kosztów integracji. Na stronie 7 komunikatu prasowego znajdują się definicje i opis metodologii.

Inne wiadomości