Wyniki roczne i za IV kwartał 2022 r.

Paris, Środa, 8 Luty 2023

Corporate

W środę 8 lutego Amundi opublikowała wyniki roczne i za IV kwartał 2022 roku.

W 2022 roku, w trudnym kontekście rynkowym, Amundi stawia więcej niż opór, utrzymując wysoki poziom dochodu1 (1.2 mld€) za cały rok. Skorygowany3 dochód netto2 za IV kwartał wzrósł o +7.5% w stosunku do III kwartału i wyniósł 303 mln€, dzięki wyższym przychodom netto i utrzymującej się dobrej efektywności operacyjnej. Integracja firmy Lyxor została zakończona w niespełna dziewięć miesięcy, a pierwsze synergie odnotowano w tym roku, szybciej niż zakładano.

Amundi kontynuuje rozwój, dzięki czynnikom wzrostu zawartym w planie Ambitions 2025 i odnotowuje dodatnie wpływy w wysokości ponad +7 mld€ za rok finansowy 2022, w czasie gdy europejski rynek funduszy otwartych doświadcza powszechnych odpływów.

Aktywa pod zarządzaniem Amundi na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły 1 904 mld€, co oznacza spadek o -7.7% ze względu na negatywne efekty rynkowe i walutowe.

Wszystkie wyniki są dostępne na naszej stronie korporacyjnej

1 Dochód netto – udział grupy. Dane skorygowane, z wyłączeniem amortyzacji umów dystrybucyjnych i z wyłączeniem kosztów włączenia Lyxor i z wyłączeniem wpływu Affrancamento.
2 Dochód netto – udział grupy.
3 Dane skorygowane, z wyłączeniem amortyzacji umów dystrybucyjnych i z wyłączeniem kosztów włączenia Lyxor i z wyłączeniem wpływu Affrancamento

Inne wiadomości