Wyniki po 9 miesiącach i w III kw. 2022 r.

Paris, Piątek, 28 Październik 2022

Corporate

9M and Q3 Results - Amundi

W piątek 28 października firma Amundi opublikowała wyniki za pierwsze 9 miesięcy i III kwartał 2022 roku, które były solidne pomimo niesprzyjającego otoczenia rynkowego, z utrzymującym się wysokim poziomem dochodu1 (875 mln euro) i efektywności operacyjnej w pierwszych 9 miesiącach oraz skorygowanym dochodem netto1 w wysokości 282 mln euro za kwartał.

 

Aktywa zarządzane przez Amundi osiągnęły 1 895 mld euro na dzień 30 września 2022 r., co stanowi wzrost o 5% w stosunku do roku poprzedniego.

 

Wszystkie wyniki są dostępne na naszej stronie korporacyjnej

1. Dane skorygowane: bez amortyzacji wartości niematerialnych, bez kosztów integracji i do 9 miesięcy 2021 r., bez wpływu Affrancamento. 

Inne wiadomości