Wyniki I półrocza i II kwartału 2022

Paris, Piątek, 29 Lipiec 2022

Corporate

W nadchodzący piątek, 29 lipca, Amundi opublikuje swoje wyniki za I półrocze i II kwartał 2022, które są solidne pomimo niesprzyjających warunków rynkowych. Działalność wykazuje dobrą odporność, odnotowując łączne dodatnie wpływy1 w wysokości +1,8 mld EUR w kwartale i 5 mld EUR w półroczu.

Aktywa zarządzane przez Amundi wynoszą 1 924 mld EUR na dzień 30 czerwca 2022 r., odnotowując wzrost o +7% w skali roku.

Wszystkie wyniki na naszej stronie korporacyjnej

 

1. Aktywa i wpływy netto, w tym Lyxor AM od I kw. 2022, obejmują aktywa zarządzane na podstawie pełnomocnictwa oraz aktywa sprzedane oraz uwzględniają 100% aktywów zarządzanych i wpływów netto azjatyckich spółek joint venture; w przypadku Wafa w Maroku aktywa są wykazywane na zasadzie konsolidacji proporcjonalnej

Inne wiadomości